Contributie:

De contributie is tijdens de ALV van 26 september 2017 als volgt vastgesteld:

Senioren       €350,- pj

U-20              €325,- pj

Recreanten  €200,- pj

De contributie dient voor 31 december 2018 op rekening van de club te staan. Indien dit niet mogelijk is kunt u contact opnemen met de penningmeester.

U-pas:

Voor U-pashouders geldt dat een gedeelte van de contributie uit het budget kan worden betaald. Hiervoor dienen een kopie van de U-pas en de benodigde gegevens voor aanvang van het seizoen aan de penningmeester opgestuurd te worden.