Stichting

 

STICHTING VRIENDEN VAN SC-ANTILOPE

 

De stichting heeft als doel:

 

1a. het werven van gelden, fondsen, sponsoren, donateurs, middelen in natura en andere schenkingen voor het in stand houden, bevorderen en ondersteunen van de vereniging SC-Antilope te Utrecht;
1b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het vormen en beheren van fondsen en kapitaal, het beschikbaar stellen van fondsen (geld)middelen en diensten aan de vereniging SC-Antilope te Utrecht.

 

De Stichting heeft geen winstoogmerk en de bestuurders ontvangen geen beloning.

 

antilope logo

Wilt u vriend worden van de stichting door middel van een donatie, dan kunt u een bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL46ASNB0920261353 o.v.v. Vrienden van SC-Antilope.