The starting five

Voor iedereen die SC Antilope een warm hart toedraagt zijn de basis vijf (“the starting five”) opgericht. Het is niet van primair belang wie de punten maakt, het is niet van primair belang wie de assist geeft. Het is voor onze club SC Antilope van primair belang dat iedereen zich gerespecteerd voelt, gewaardeerd wordt en plezier heeft met het spelletje Rolstoelbasketbal. Daarom zijn “the starting five” opgericht. Deze gedragsregels gelden voor spelers, coaches, scheidrechters, gasten/toeschouwers en andere betrokken bij SC Antilope.

Voor een club als SC Antilope staat het plezier van alle leden en niet‐leden voorop.

BETROKKEN

Leden en betrokkenen van SC Antilope…
… zijn op hun eigen manier betrokken bij de club en leveren naar eigen vermogen een bijdrage aan de club
… realiseren zich dat er meer achter de vereniging schuilt gaat dan enkel trainen en wedstrijden spelen
… bouwen en ruimen mee op, voor en na de training
… zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie voor de jeugd en elkaar
… zijn ondanks blessures of andere zaken een ondersteuning voor het team (en de club)
… genieten van elkaars acties en accepteren elkaars fouten
… spreken elkaar aan op ongewenst gedrag
… zijn alert op seksueel grensoverschrijdend gedrag van leden en kader
… handelen volgens meldprotocol bij seksueel grensoverschrijdend gedrag

BETROUWBAAR

Leden en betrokkenen van SC Antilope…
… komen gemaakte afspraken na
… accepteren dat lid zijn van SC Antilope niet alleen rolstoelbasketballen zelf is
… voeren de zaaltaken consequent en gedegen uit of regelen vervanging
… benoemen positief gedrag en corrigeren ongewenst gedrag
… zijn altijd open en eerlijk naar andere leden
Bestuur, begeleiders, ouders, coaches…
… creëren een fijn en veilig sportklimaat voor de (jeugd)leden
… zijn onder geen enkele omstandigheid alleen met (jeugd)leden
… nemen klachten serieus en handelen hier gedegen naar
… belonen positief gedrag en corrigeren ongewenst gedrag

RESPECT

Leden en betrokkenen van SC Antilope…
… hebben respect voor (de kwaliteiten van) clubgenoten en tegenstanders
… tonen respect naar de scheidsrechters en waarderen diens rol
… tonen respect in en om het veld
… luisteren naar elkaar en accepteren elkaars verschillende meningen
… respecteren en accepteren andere mensen zoals ze zijn
… onthouden zich van racistische, seksistische of kleinerende uitlatingen
… zullen andere mensen onder geen beding intimideren, pesten of discrimineren
… behandelen materialen en zalen alsof het van henzelf is.

SPORTIVITEIT

Leden en betrokkenen van SC Antilope…
… houden zich aan de geschreven (Rolstoelbasketbal) regels
… geven fouten toe in en om het veld
… schudden vooraf altijd de hand van de tegenstanders en scheidsrechters
… schudden achteraf altijd de hand van de tegenstanders en scheidsrechters
… accepteren beslissingen van de scheidsrechter
… zullen onder geen beding tegenstanders, scheidrechters of derden provoceren
… zullen onder geen beding tegenstanders moedwillig blesseren
… zijn als toeschouwers positieve supporters voor clubgenoten of tegenstanders
… bij ernstige blessures van een tegenstander zal de coach of speler achteraf contact hebben met de speler of coach in kwestie

PLEZIER

Leden en betrokkenen van SC Antilope…
… stellen plezier boven prestatie
… beleven plezier aan het samenspelen
… vieren samen een overwinning, en accepteren samen een verlies
… lachen met elkaar, niet om elkaar
… zijn nooit groter dan de club of het team
… komen en gaan met plezier naar momenten van de club