ALV Algemene Leden Vergadering SC Antilope 18-9-2021

Zaterdag middag 18-9-2021 zal de jaarlijkse ALV plaatst vinden.

Locatie Sportcentrum Ouderijn, tijd zal op een later tijd stip bekend worden gemaakt.

Wij hebben reeds via de mail van 8-7-2021 een briefing gekregen met zaken die besproken zullen worden.

We zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers denk voor de ALV nog even na wat jij als ouder of speler zou willen en kunnen doen voor de vereniging. Want zonder vrijwilligers blijven er dingen liggen omdat de huidige bestuursleden en vrijwilligers er niet aan toe komen.