Contributie:

Senioren:
U-20:
Trainingslid:
Extra vrijdag training:

De jaarcontributie is tijdens de ALV van 26 september 2017 als volgt vastgesteld:
De contributie dient voor 31 december 2021 op rekening van de club te staan. Indien dit niet mogelijk is kunt u contact opnemen met de penningmeester.

€350,-
€325,-
€200,-

€100,-

U-PAS

Voor U-pashouders geldt dat een gedeelte van de contributie uit het budget kan worden betaald. Hiervoor dienen een kopie van de U-pas en de benodigde gegevens voor aanvang van het seizoen aan de penningmeester opgestuurd te worden.