Beleid

Leestijd: 2 minuten

Afspraken

Voor alle leden van SC Antilope zijn de fundamentele vijf in het leven geroepen. Het is niet primair wie de punten scoort, wie de assist geeft, maar het is van essentieel belang voor onze club SC Antilope dat iedereen zich gerespecteerd voelt, gewaardeerd wordt en plezier heeft in het spel van rolstoelbasketbal. Daarom zijn “the starting five” ingesteld. Deze gedragsregels zijn van toepassing op spelers, coaches, scheidsrechters, gasten/toeschouwers en andere betrokkenen bij SC Antilope. Voor een club als SC Antilope staat het plezier van alle leden en niet-leden centraal.

BETROKKEN

Leden en betrokkenen van SC Antilope…

 • Dragen op eigen wijze bij aan de club en zijn betrokken op hun eigen niveau.
 • Realiseren zich dat de vereniging meer omvat dan slechts trainingen en wedstrijden.
 • Assisteren bij het op- en afbouwen voor en na de trainingen.
 • Zijn zich bewust van hun rolmodel voor de jeugd en voor elkaar.
 • Bieden ondersteuning aan het team (en de club) ongeacht blessures of andere omstandigheden.
 • Waarderen elkaars inspanningen en aanvaarden elkaars fouten.
 • Spreken elkaar aan op onwenselijk gedrag.
 • Zijn alert op seksueel grensoverschrijdend gedrag en handelen volgens het meldprotocol.

BETROUWBAAR

Leden en betrokkenen van SC Antilope…

 • Komen gemaakte afspraken na.
 • Begrijpen dat lid zijn van SC Antilope meer inhoudt dan alleen rolstoelbasketbal.
 • Voeren zaaltaken consequent en adequaat uit, of zorgen voor vervanging.
 • Benadrukken positief gedrag en corrigeren ongewenst gedrag.
 • Zijn altijd open en eerlijk naar andere leden toe.

Bestuursleden, begeleiders, ouders, coaches…

 • Creëren een veilige en plezierige sportomgeving voor alle (jeugd)leden.
 • Zijn nooit alleen met (jeugd)leden onder welke omstandigheid dan ook.
 • Nemen klachten serieus en handelen hier adequaat naar.
 • Belonen positief gedrag en corrigeren ongewenst gedrag.

RESPECT

Leden en betrokkenen van SC Antilope…

 • Hebben respect voor de kwaliteiten van clubgenoten en tegenstanders.
 • Tonen respect naar scheidsrechters en waarderen hun rol.
 • Tonen respect binnen en buiten het speelveld.
 • Luisteren naar elkaar en accepteren verschillende meningen.
 • Respecteren en accepteren anderen zoals ze zijn.
 • Vermijden racistische, seksistische of denigrerende opmerkingen.
 • Zullen anderen onder geen enkele omstandigheid intimideren, pesten of discrimineren.
 • Behandelen materialen en zalen met zorg, alsof het hun eigen bezittingen zijn.

SPORTIVITEIT

Leden en betrokkenen van SC Antilope…

 • Houden zich aan de geschreven (rolstoelbasketbal)regels.
 • Erkennen fouten binnen en buiten het veld.
 • Schudden voor en na de wedstrijd altijd de hand van tegenstanders en scheidsrechters.
 • Accepteren beslissingen van de scheidsrechter.
 • Zullen nooit tegenstanders, scheidsrechters of anderen provoceren.
 • Zullen nooit opzettelijk tegenstanders blesseren.
 • Gedragen zich als positieve supporters tijdens wedstrijden van zowel clubgenoten als tegenstanders.
 • Bij ernstige blessures van een tegenstander neemt de coach of speler achteraf contact op met de betrokken speler of coach.

PLEZIER

Leden en betrokkenen van SC Antilope…

 • Prioriteren plezier boven prestaties.
 • Ervaren plezier in het samenspelen.
 • Vieren samen overwinningen en accepteren samen verliezen.
 • Lachen samen, niet om elkaar.
 • Plaatsen zichzelf nooit boven de club of het team.
 • Ervaren plezier bij het deelnemen aan clubactiviteiten.

Vertrouwenscontactpersoon

De aangewezen vertrouwenscontactpersoon van de Nederlandse Basketball Bond is Raisa Paula, te bereiken via:

Naam: Raisa Paula
E-mail: vcp@basketball.nl
Telefoonnummer: 06-18957988

Voor meer informatie over vertrouwenscontactpersonen bij de NBB, kun je de volgende link raadplegen: Vertrouwenscontactpersoon bij de NBB

Indien je de voorkeur geeft aan contact met iemand buiten de NBB, kun je terecht bij Centrum Veilige Sport Nederland. Je hebt ook de mogelijkheid om anoniem een melding te maken via SpeakUp. Bij een anonieme melding kan er advies worden gegeven over hoe de situatie het beste kan worden aangepakt. Houd er echter rekening mee dat het voor onderzoek moeilijker kan zijn om een compleet beeld te krijgen van wat er is gebeurd.